Medlemskap

Vad innebär medlemskap?

ITHU ska vara ett sammanhang där vi hjälper varandra, inspirerar med egna – och tar del av andras idéer och lösningar. Det finns två olika typer av medlemskap: aktiv medlem eller intressemedlem.

En förutsättning för ett levande nätverk är en inkluderande, öppen och positiv delningskultur. Som aktiv medlem i ITHU innebär det precis som det låter, att du vill vara en aktiv medlem i nätverket. Både att själv bidra till innehåll samt att dela och ta del av andra medlemmars initiativ och erfarenhet. Vi vill även inkludera dem som i huvudsak är intresserade av att följa och ta del av de aktiviteter som ITHU arrangerar. Därför finns det möjlighet att ansluta som intressemedlem, då finns du med på vår e-postlista och kan ta del av det vi gör. 

ITHUs subnätverk

Som aktiv medlem i ITHU har du möjlighet att engagera dig i något eller några av våra subnätverk. Du kan även initiera nya subnätverk i frågor som intresserar dig. Mer information om våra subnätverk hittar du här

Vem kan bli medlem?

Målgruppen för ITHU är medarbetare inom högre utbildning som stödjer och utvecklar digitalisering eller IT-användning i undervisning. 

Många medlemmar arbetar med utveckling av eller stöd till pedagogisk digital kompetens och IKT i undervisning. Som medlemmar finns exempelvis IKT-pedagoger, pedagogiska utvecklare, studierektorer, bibliotekarier, systemadministratörer, förvaltningsledare och tekniker.  

Hur blir jag aktiv medlem?

För att bli medlem i ITHU ansöker du om medlemskap via det här formuläret. Medlemskapet är kostnadsfritt. 

Hur blir jag intressemedlem?

För att bli intressemedlem anmäler du dig till vår e-postlista

Kontaktperson

ITHU önskar ha en kontaktperson vid varje lärosäte. Som kontaktperson ansvarar du för att sprida information om ITHU vid ditt lärosäte, så fler får möjlighet att delta i nätverket och dess aktiviteter. Som kontaktperson är du med och bidrar till behovsfångst inför nätverksträffar samt deltar i möten med styrgruppen (cirka en gång per termin). Mer information om hur du gör för att bli kontaktperson vid ditt lärosäte hittar du här.

Hur kommunicerar vi inom nätverket?

Vi har regelbundna nätverksträffar, en gång i månaden, då vi arrangerar aktiviteter med olika fokus. Via e-postlistan finns möjlighet att ta del av inbjudningar och information och det går även bra för medlemmar att själva göra utskick om ITHU-relaterade frågor via listan. Framöver kommer vi också att använda Sunet Forum som en plattform för erfarenhetsutbyte inom ITHU. Mer information om det framöver.