Subnätverket för Tillgänglighet

Kontaktperson: Cecilia Hellekant, cecilia.hellekant@kau.se

Nätverket är ett subnätverk till ITHU och det initierades hösten 2019. Under flera nätverksträffar under 2019 blev det tydligt att det är ett stort intresse från ITHU:s medlemmar för frågor som rör tillgänglighet med fokus på digitala miljöer. För närvarande har nätverket drygt 50 medlemmar från 18 lärosäten, men vi hoppas att flera ska bli intresserade av att vara med.

Vid nätverksträffarna, som sker den sista måndagen i månaden kl. 13:00-14:00 (förutom juli och augusti), hjälps medlemmarna åt och delar erfarenheter och tips för att skapa ökad digital tillgänglighet på landets lärosäten. Syftet är att samverka och tillämpa en delningskultur, så att inte alla lärosäten ska behöva “uppfinna hjulet” var för sig.

Under våren har anpassningar till tillgänglighetsdirektivet diskuterats, t.ex. textning av inspelade undervisningssituationer som föreläsningar, hur man tillgänglighetsanpassar webben och innehållet på lärplattformen samt hur vi kan hjälpas åt med gemensamma insatser i form av fortbildning av lärare inom området.

Om Du är intresserad av frågor om tillgänglighet, är Du varmt välkommen!