ITHU på Facebook

ITHU har en Facebookgrupp som heter Digital omställning i högre utbildning NU. Gruppen startade i mars 2020 när förutsättningarna för undervisning snabbt förändrades iom Covid-19. Syftet med gruppen är att dela erfarenheter, resurser och tankar kring den digitala omställningen. Via gruppen kan du som som arbetar inom högre utbildning få stöd att digitalisera din undervisning, kommunikation och examination. Gå gärna med i gruppen: https://www.facebook.com/groups/ITHUsamverkan