Om oss

ITHU är ett professionsnätverk som arbetar för att utveckla den pedagogiska digitala verksamheten vid svenska lärosäten. Vi vill bidra till att pedagogiken sätts i förgrunden vid beslut om infrastruktur och digitalisering. Via nätverket vill vi även skapa en arena för delningskultur, med fokus på öppenhet och kompetensöverföring mellan svenska lärosäten.

ITHU vill:

  • höja den högskolepedagogiska digitala kompetensen hos medlemmarna, dvs. lärosätenas medarbetare
  • initiera och samordna aktiviteter, projekt och arbetsgrupper inom det IT-pedagogiska arbetsområdet
  • vara ett IT-pedagogiskt stöd för andra lärosätesgemensamma nätverk
  • omvärldsbevaka utvecklingen inom området
  • samverka med myndigheter och andra organisationer inom nätverkets intresseområde