Subnätverket för hybridundervisning

Kontaktpersoner: Stefan Karlsson, Örebro universitet/Stockholms universitet och Spiros Lukas, Sofiahemmet högskola

I pandemins spår har det skapats nya behov och krav på undervisning inom högre utbildning. Att återgå till campusundervisning i full skala känns inte längre lika självklart och det innebär att vi behöver hitta alternativa lösningar till traditionell salsundervisning på campus. Att undervisa helt på distans är ett alternativ, men det passar inte alla lärare, studenter eller utbildningar och dessutom går man miste om viktiga psykosociala värden i att ses fysiskt. Hybridundervisning innebär att studenter får ta del av sin utbildning både genom läraktiviteter som ges digitalt på distans och fysiskt på Campus, asynkront vid olika tillfällen eller synkront med studenter både online och på Campus vid samma tillfälle (vilken också är den typ av hybridundervisning som detta subnätverk fokuserar på). 

Subnätverket startade under hösten 2021 och planerar att träffas en gång i kvartalet. Är du intresserad av att delta vid nätverksträffarna så är du välkommen att anmäla dig till e-postlistan via detta formulär