Nätverksträffar

Vi har nätverksträffar via e-mötesverktyget Zoom kl 15.00-16.30, den första tisdagen varje månad (undantaget juli och augusti). Varje träff har förutom information från styrgruppen, ett tema – där vi lyssnar till någon eller några som delar sina perspektiv och därefter diskuterar vi ämnet i mindre grupper.

Vill du bli inbjuden till våra nätverksträffar?

För att bli inbjuden till nätverkets möten och arrangemang behöver du vara med på vår maillista.
Skriv upp dig på vår maillista

Information om och från våra nätverksträffar

Vi publicerar information om varje nätverksträff här på webben, du hittar dem listade under kategorin Nätverksträff