Kontaktpersoner

ITHU önskar ha en kontaktperson vid varje lärosäte. Som kontaktperson ansvarar du för att sprida information om ITHU vid ditt lärosäte, så fler får möjlighet att delta i nätverket och dess aktiviteter. Som kontaktperson är du med och bidrar till behovsfångst inför nätverksträffar samt deltar i möten med styrgruppen (cirka en gång per termin).

Vill du anmäla dig som kontaktperson för ditt lärosäte?

Fyll i det här formuläret så lägger vi till dig!

Lärosätenas kontaktpersoner

Blekinge Tekniska Högskola: Jonas Knutsson
Chalmers tekniska högskola: Hugo Landgren
Enskilda Högskolan Stockholm
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan: Ulla Viitala
Göteborgs universitet:
Handelshögskolan Stockholm: Andreas Lindblom
Högskolan Dalarna:
Högskolan i Borås:
Högskolan i Gävle: Jörgen Holmberg
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping: Jenny Madsen
Högskolan i Skövde: Johani Karonen
Högskolan Kristianstad: Åsa Kronkvist
Högskolan Väst: Lars Johansson
Karlstads universitet
Karolinska Institutet: Wietze De Vries
Konstfack
Kungliga Tekniska högskolan
Linköpings universitet: Lars Uhlin
Linnéuniversitetet:
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö universitet: Andreas Jacobsson
Marie Cederschiöld högskola (tidigare Ersta Sköndal Bräcke): Malin Hassel
Mittuniversitetet: Niklas Brinkfeldt
Mälardalens universitet: Lotta Fröjdfeldt
Röda korsets högskola: John DiMaria
Sophiahemmet högskola: Spiros Lukas
Stockholms konstnärliga högskola: Lena Gode
Stockholms universitet: Ulf Olsson
Sveriges lantbruksuniversitet
Södertörns högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet: Suzanne Pathkiller
Örebro universitet: Petronella Ekström