ITHUs historia

Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) bildades 2007 av NSHU (Myndigheten för Nätverk och Samarbete inom Högre Utbildning) under namnet IKT-infrastrukturgruppen.

I samband med nedläggningen av NSHU överfördes resterande medel från verksamheten 2008-10-06 till Uppsala universitet. ITHUs första ordförande var Mia Lindegren.

Ordförandeskapet gick sedermera över till Karlstad universitet och Claes Asker, 2010. År 2012 var det dags för Lunds universitet och Åsa Forsberg att ta över ordförandeskapet, resterande medel och ekonomiskt ansvar. År 2014 valdes Lasse Bourelius, Blekinge Tekniska Högskola, till tillförordnad ordförande fram till höstinternatet. Markus Schneider, Karlstads universitet, valdes som ordförande för resterande mandatperiod, dvs. 2015, och befintliga medel överfördes till Karlstads universitet. Vid internatet i Borås hösten 2016 valdes Birgitta Hemmingsson till ordförande och det ekonomiska ansvaret och medlen flyttades till Mittuniversitetet. Niklas Brinkfeldt, då vid Umeå universitet, valdes till vice ordförande. Hösten 2020 valdes Niklas Brinkfeldt till Ordförande och det ekonomiska ansvaret och medlen flyttades till Högskolan Dalarna.