Subnätverket PDK, Pedagogisk digital kompetens

Kontaktpersoner: Lotta Fröjdfeldt, Mälardalens högskola samt Johani Karonen, Högskolan i Skövde

PDK är ett nordiskt samarbete i en internationell kontext, för översyn och utveckling av pedagogisk digital kompetens, PDK.

Vi kartlägger vilka ramverk och verktyg som finns, samt utreder hur vi på bästa sätt kan stödja varandra i processen med att utveckla lärarnas pedagogiska digitala kompetens.

Planer för 2023

  • Vi fokuserar nationellt på arbete med en gemensam modell lik PDK-cykeln och har även sökt medel för detta från UHR.

In English

The PDK-network gathers participants from Sweden and Finland interested in collaborating on the methods, assessment tools and processes around teachers pedagogical, digital, competency. From being a small special interest group active since spring 2020, the network has evolved and developed to a subnetwork associated with ITHU in 2020 holding monthly meetings. The members come from eleven Swedish and two Finnish institutions.

Borås, Södertörn, Mälardalen (3), Linköping, Karolinska institutet (2), Lund (3), Skövde (3), SLU, Sjöstridsskolan, KTH, Väst, Jyväskyllä, Åbo. In total 20 members have signed up for the network.

During the year contacts have been taken with European colleagues working at the Joint Research Center (EU) in Seville with the DigCompEdu-framework and also some higher education institutions and consultants to try to develop the ideas further.