Subnätverket DigiPed, Digitala pedagogiska verktyg

Kontaktpersoner: Niklas Brinkfeldt och Minette Henriksson digiped@sunet.se

Logotype för DigiPed

DigiPed är ett samarbete mellan ITHU och SUNET (Swedish university Computer Network) som fokuserar på att samla kunskap och information om digitala pedagogiska verktyg. Lärosäten runt om i Sverige genomför i dag mer eller mindre strukturerade utvärderingar och tester av digitala verktyg som är tänkta att användas i undervisningen.

Tester och resultat som vi borde bli bättre på att dela med oss av, mellan lärosäten. DigiPed vill hjälpa till att samla in kortare sammanfattningar från dessa genomförda utvärderingar, samt göra dem lätta att hitta för den som är intresserad av en viss typ av utvärdering eller verktyg. Vi vill även vara en yta för diskussioner om denna typ av verktyg och bidra till att lärosäten delar med sig av erfarenheter och tips. 

Aktuella frågor

  • Samarbetsverktyg
  • Responsverktyg
  • GDPR, Schrems II och Privacy Shield


Är du intresserad av att engagera dig i DigiPed?

Läs mer om DigiPed
Skriv upp dig på vår maillista