Framtidens examinationer och digitaliseringens möjligheter

– En nätverksträff i regi av ITHU (Nätverket för IT i högre utbildning) i samarbete med subnätverket för digitala examinationer och Sunet. Syftet med nätverksträffen är skapa ett forum för att utbyta erfarenheter av att använda systemstöd för examination. Samt att omvärldsbevaka och samla in behov av systemstöd för de olika typer av examinationer vi …

Framtidens examinationer och digitaliseringens möjligheter Läs mer

Temacafé: Akademisk meritering

Tid: 8 februari 2024 kl 09:00 – kl 10:00 Klicka här för registrering och möteslänk Kommer dagens modeller för pedagogisk, vetenskaplig, konstnärlig och samverkansmeritering att leda till en samlad portfölj för akademisk meritering i framtiden? Är det i så fall en önskvärd utveckling? Vilka skickligheter synliggörs inte av dagens meriteringsmodeller? Kan och bör även de synliggöras? …

Temacafé: Akademisk meritering Läs mer

Temacafé: Konstnärlig meritering

Tid: 18 januari 2024 Kl 09:00-10:00 Plats: Zoom Klicka här för registrering och möteslänk. Vad är konstnärlig skicklighet, hur bör konstnärlig skicklighet bedömas och vad behöver en konstnärligt sakkunnig kunna? Vad skiljer konstnärlig meritering från vetenskaplig, pedagogisk och samverkansmeritering? Inom konstnärliga ämnen befordras lärare vanligtvis på konstnärlig grund. Vid detta café samtalar Jan-Olof Gullö, Kungliga …

Temacafé: Konstnärlig meritering Läs mer