Styrgruppen

Vi i Styrgruppen leder och planerar nätverkets aktiviteter. Varje månad har vi e-möte där vi bland annat planerar innehållet för den månadens nätverksträff. Träffen sker digitalt och vi bjuder då in alla medlemmar och kontaktpersoner för att diskutera och dela med sig erfarenheter kring den månadens ämne.

Styrgruppens medlemmar väljs eller väljs om, för två år i taget vid årsmötet. Vi strävar efter att ha en så bred representation som möjligt med styrgruppsmedlemmar som har olika kompetenser och intresseområden.

Om du vill komma i kontakt med styrgruppen kan du göra det genom att skicka ett mejl till ordforande@ithu.se

Foto föreställande Niklas Brinkfeldt
Ordförande
Niklas Brinkfeldt
Mittuniversitetet
Foto föreställande Petronella Ekström
Styrgruppsmedlem
Petronella Ekström
Örebro universitet
Foto föreställande Björn Fritz
Styrgruppsmedlem
Björn Fritz
Lunds universitet
Foto föreställande Johani Karonen
Styrgruppsmedlem
Johani Karonen
Högskolan i Skövde
Foto föreställande Lars Uhlin
Styrgruppsmedlem
Lars Uhlin
Foto föreställande Minette Henriksson
Vice Ordförande
Minette Henriksson
SUNET
Vi saknar just nu ett foto på Eva Fors
Styrgruppsmedlem
Eva Fors
Gymnastik- och idrottshögskolan
Vi saknar just nu ett foto på Anna Söderström
Styrgruppsmedlem
Anna Söderström
Linköpings universitet