Styrgruppen

Vi i Styrgruppen leder och planerar nätverkets aktiviteter. Varje månad har vi e-möte där vi bland annat planerar innehållet för den månadens nätverksträff. Träffen sker digitalt och vi bjuder då in alla medlemmar och kontaktpersoner för att diskutera och dela med sig erfarenheter kring den månadens ämne.

Styrgruppens medlemmar väljs eller väljs om, för två år i taget vid årsmötet. Vi strävar efter att ha en så bred representation som möjligt med styrgruppsmedlemmar som har olika kompetenser och intresseområden.

Om du vill komma i kontakt med styrgruppen kan du göra det genom att skicka ett mejl till ordforande@ithu.se

Ordförande
Niklas Brinkfeldt
Mittuniversitetet
Styrgruppsmedlem
Lena Dafgård
Högskolan Dalarna
Styrgruppsmedlem
Björn Fritz
Lunds universitet
Styrgruppsmedlem
Johani Karonen
Högskolan i Skövde
Styrgruppsmedlem
Spiros Lukas
Sophiahemmets högskola
Styrgruppsmedlem
Lars Uhlin
Linköpings universitet
Vice Ordförande
Minette Henriksson
SUNET
Styrgruppsmedlem
Petronella Ekström
Örebro universitet
Styrgruppsmedlem
Lotta Fröjdfelt
Mälardalens universitet
Styrgruppsmedlem
Stefan Karlsson
Örebro universitet
Styrgruppsmedlem
Markus Schneider
Karlstads universitet