Presentatör vid en onlinekonferens

Att presentera vid en onlinekonferens skiljer sig såklart åt från att göra det vid en ”vanlig” konferens IRL. Planering och tydlighet är ofta nyckeln till att ett pass blir bra.

  • ​​​​​​​Kontext – Vad är det för konferens? Huvudtankar från arrangörerna? Vilka är deltagarna?
  • Planera upplägg – Tillsammans med din moderator/rumsvärd och eventuella medpresentatörer. Planera din session i detalj. När ska olika saker ske? Tänk ett slags körschema med tider och vem som gör vad. Har du material du vill dela? Länkar till detta är bra att ha samlade så att det är enkelt att lägga ut under sessionen. Förslagsvis hjälper rumsvärden dig med det. 
  • Delaktighet – Hur ska deltagarna vara delaktiga? Hur mycket interaktivitet? Vill du veta något innan om de som kommer? Hur ska de ställa frågor; Chatt/tala? Inled gärna med att ställa en fråga som de kan svara i chatten för att skapa kontakt.
  • Tillgänglighet – Skapa tillgängliga bildspel genom att undvika bilder med för mycket text, mindre textstorlek, svårtolkade färgkombinationer (t ex gul text på grön bakgrund osv.) och komplicerade, svårtolkade diagram (ge en länk till originalet). Tala långsamt och tydligt så att alla hänger med.
  • Vilken fråga/Vilka frågor är rimliga att ställa? Kan det ske via en poll i Zoom, eller ett externt verktyg som exempelvis Mentimeter eller AnswerGarden?
  • Breakout rooms? Ska deltagare kunna samtala i mindre grupper (via breakout rooms)? Ska de anteckna eller muntligt återraportera i plenum? Hur tänker du utnyttja dessa samtal i din session? Hur ser en rimlig fråga ut som kan främja samtalet i mindre grupp? Kom ihåg att grupper behöver några minuter för att hälsa och presentera sig innan de börjar diskutera. Gruppernas anteckningar kan samlas i en gemensam arbetsyta via verktyg som Padlet, Miro eller Google Docs.
  • Nätverka – Vill deltagarna nätverka? Kan ni skapa tillfällen för det? Även före och/eller efter konferensen? Använd diskussionsforum eller gemensamma arbetsytor som Padlet, Mir, Google Docs m.fl. som ytrymme för den fortsatta diskussionen.
  • Meddela – Se till att din kontaktperson har alla uppgifter om din session: Titel på din session, beskrivning av innehåll, hur det är upplagt för deltagande, ditt namn, titel och lärosäte/organisation, samt kontaktuppgifter. Vill arrangören också ha en bild på dig och kanske en kort introduktionsfilm om vad du ska prata om?
  • Öva – Var med vid eventuella testtillfällen för att testa teknik och presentationer i en så ”korrekt” miljö som möjligt. Försök att använda samma utrustning och uppkoppling som du komer att använda under konferensen.
  • Hur ser du ut i rutan? Vilken sorts intryck vill du skapa? Sitter du hemma, försök att minimera risken för bakgrundsljud och störningar under din presentation. Om rummet är lite stökigt kan du använda en virtuell bakgrund (menyn Video – choose virtual background) eller sitta med en neutral vägg bakom dig. Bokhyllor ser ju bra ut i utbildningssammanhang.ITHU 2020. Anpassad efter arbete av Lotta Fröjdfeldt, Mälardalens högskola