Webinar – OER – en fråga om kvalitet (130219)

Se inspelningen> För att öppna lärresurser (OER) ska kunna användas brett och bli en del i den öppna utbildningskulturen (OEP) inom högre utbildning är kvalitet en av huvudfrågorna. Studenter precis som lärare behöver känna tillit till materialets trovärdighet, tänkta målgrupper, användningsområden, kontext, tillgänglighet med mera. Vilka kvalitetskriterier gäller och hur skapar man trovärdighet? I detta …

Webinar – OER – en fråga om kvalitet (130219) Läs mer

Webinar – Öppen utbildning – globala utmaningar (130205)

Se inspelningen> Öppen utbildning är allt mer i det globala rampljuset. Organisationer som UNESCO, OECD och Europeiska Kommissionen diskuterar idag strategier och policies för främjande av användning och framtagning av öppna lärresurser, för att utveckla en kultur och praktik kring öppen utbildning. UNESCO fastslog en deklaration om Open Educational Resources (OER) vid en konferens för …

Webinar – Öppen utbildning – globala utmaningar (130205) Läs mer