Höstmöte vid KTH

 

ITHU:s höstmöte ingick i SUNETdagarna och hölls vid KTH i Stockholm 6-17 oktober. En del sessioner var mer riktade åt ITHU-medlemmar men alla fick välja fritt även i SUNETs breda utbud och en del ITHUare valde att stanna kvar på olika SUNET-spår även onsdag och torsdag.

Måndag 16 oktober inleddes med information och diskussion kring våra gemensamma tjänster: Play, e-möten och LMS (lärplattformar). Läs resultaten från gruppdiskussionerna: Play, e-möten, LMS.

Under eftermiddagen fick vi lära oss mer om några viktiga initiativnär det gäller att sy ihop våra olika system. Johan Planmo (Göteborgs universitet) pratade om LIS (Learning Information System) och Ladok3.  Johan Bergström (Umeå universitet) beskrev arbetet inom IMS global, internationella standarder för lärverktyg, och vad det betyder för oss.

Dagen avslutades med en visning av KTH:s infrastruktur för salsinspelningar med Björn Larsson och Mats Åhrman (KTH). De använder Cattura Lecture Capture Solutions och lösningen är helt integrerad med Kaltura. Ladda ner Justin McCutcheons bildspel om Cattura Lecture Capture Solutions.

Tisdag 17 oktober hade vi en workshop om Adobe Connect, Zoom och Play och diskuterade om vilka behov Du som administratör har och vilka behov användarna av dina system ha. Alla idéer samlades via Mentimeter (klicka på länken för att läsa idéskörden). Tack alla som deltog för er input! Wiki-gruppen (Maria Hedberg LU, Monika Allöv Andersson KAU, Peter Häggstrand LNU, Birgitta Hemmingsson MiUN/Sunet, Johani Karonen HS) kommer att jobba vidare med detta i bagaget.

Sedan samlades både ITHU- och SUNET-deltagare för en gemensam sessioner med information från Maria Häll, SUNET och Hans Wolfarth, KTH, sedan en statusuppdatering om Sunets tjänster från Ulrika Ringeborn och Valter Nordh. Därefter  information om ITCF av Johan Johansson och om Inkubator av Valter Nordh, SUNET. Se inspelningen från denna session.

På eftermiddagen fick vi information från E-legitimationsnämnden (se inspelningen) och sedan föreläste Stefan Hrastinski, KTH, på temat Ny teknikför ny pedagogik. En mycket intressant och tankeväckande föreläsning om hur digitala medier hjälper oss att blanda informationsöverföring med socialt lärande. Se Stefan Hrastinskis föreläsning.

Workshop – utvecklingsdialoger

Dagen avslutades med en workshop kring aktuella frågor för ITHU i form av utvecklingsdialoger med utgångspunkt från Stefan Hrastinskis föreläsning. Deltagarna jobbade i grupper med frågor inom 3 huvudämnen: ny teknik, ny pedagogik, kompetensutveckling. Varje huvudämne hade 3 gruppbord där man kunde diskuera olika aspekter av huvudämnet (t ex studentaktivt lärande, återkoppling, öppet lärande) och från olika synvinklar (t ex vad engagerar mig, vad gör vi idag, hur kan vi samverka?). Alla idéer samlades i 9 st Padletsidor: