ITHU Aprilmötet 2017

Gammal militär byggnad vid Nissan i centrala Halmstad.

4 april 2017. (Bild: – har inte med mötet att göra men är en vacker militärlämning som lyste upp promenaden till SUNET-dagarna-mars2017 på Högskolan i Halmstad.)

  • På gång på lärosätena
  • Diskussion kring hur olika begrepp har landat i högskolesverige
  • Rapport från SUNET-dagarna 27-20 april
  • Inbjudan till Swednet/ITHU-konferensen 11-12 maj
  • Metod/modell för samverkan i komplexa organisationer
  • Kommande webbinarier
  • Nästa möte 2 maj 15-16 http://connect.sunet.se/ithu

Minnesanteckningar:

Närvarande
Alastair Creelman LNU, Johani Karonen HS, Lena Dafgård GU, Eva Forss GIH, Markus Schneider KAU, Niklas Brinkenfeldt UMU, Mats Brenner HG, Lars Uhlin KI

Agenda
1) På gång (padlet: https://padlet.com/ithunatverket/pagang_april)

Padlet för April 2017
Kontaktpersoner på landets lärosäten rapporterar in till padleten aktuella händelser av allmänt intresse.

2) Månadensmentimeterfråga: www.menti.com ange kod: 24 69 36
Diskussion kring utfallet och tolkningen av svaren.
Relativt litet antal svar 16 resp 12. Variansen i vissa svar kan också
förklaras av högskolornas olika storlek.

Svaret på mentimeterfråga 1 - April 2017
Svaret på mentimeterfråga 2 - April 2017

3) Rapport från sunetdagarna
– Upphandlingsinformation king LMS, e-möten och play, samt BOX och eduVPN.
– Lärosäten behöver skicka Letter of Intent till SUNET för att man ska komma igång – länk till Nordunets upphandlingssida
– Mediatjänsten – NORDUNET kommer att kunna skriva avtal med flera leverantörer
– emöten – slutbud bearbetas denna vecka, vi kan räkna med en del möten i e-mötesgruppen under april/maj
Alastair tycker att ZOOM inte motsvarar connect v.g. gestaltning och funktionalitet.
– intressanta föreläsningar under gemensam delen, informationskrigsföring och framtidens uppkopplade hjärnor
– intressanta bidrag kring – hur gör vi på våra olika lärosäten?
– drömstödet tar form i plattformen wiki.sunet.se som nu finns och behöver fyllas med innehåll, play teamet.

4) Höstens SUNETdagar v42, prel KTH, Stockholm, 17-19 Oktober
Intresserade i att utforma pgm kan höra av sig till Markus, snarast.

5) Swednet/ITHUs konferens (11-12 maj) & mediagruppen samma datum.
1. Digitalisering (LMS, Nätverk, stöd, digital literacy etc)
Moderator: Lars Uhlin & Geir Gunnlaugsson
2. Strategiska partners (In-house – organisation och placering och nationellt såväl som internationellt)
Moderator: Charlotte Silander
3. Jämställdhet, demokrati & hållbar utveckling
Moderator: Markus Schneider & Cecilia Almlöv
4. Aktivt studentmedverkan
Moderator: Jeanette Sjöberg

5. (1) Hur arbetar lärosätena med ett av SUHFs nya mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning: att kunna använda och medverka till utveckling av fysiska och digitala lärandemiljöer för att främja gruppers och individers lärande. Hur reflekteras det övergripande målet i såväl kursplaner som i praktik?

Metoder för samverkan vore intressant att diskutera (microsoft)
Hur finna sig till rätta i komplexa organisationer?
Lena och Eva hade input till metod för samverkan.

6) Kommande webbinarier
– Öppen utbildning för nyanlända: 19 april 15.00-16.00
– ABC-metoden för kursutveckling: 26 april, 14.00-15.00

7) Övriga frågor
Hur får vi högre antal deltagare i nätverksträffar? Frågan adresseras på nästa styrgruppsmöte.
En spekulation är att Padlet skapar ett underförstått krav som gör att folk inte kommer, eller att det viktigaste finns att läsa i Padleten och att vi konkurrerar med oss själva?

8) Nästa möte: 2 Maj 2017 kl 15.00-16.00

En tanke på “ITHU Aprilmötet 2017

Kommentarer är stängda.