Kallelse till nätverksmöte 7 februari kl 15-16

ITHU logotype

Dagordning:

  1. Uppföljning padlets, frågor kring vad som skrivits.
  2. Vad händer i ITHU:s subnätverk? Erik Lundberg från mediegruppen presenterar.
  3. Vad ska nätverksmötena fokusera på? Johani Karonen presenterar mentimeteromröstning från nätverkets medlemmar.
  4. Idéer för webbinarier. Personuppgiftsbehandling (förslag från Björn Lundgren)? Annat?
  5. IT-chefsforum, hur kan ITHU stötta i det arbetet?
  6. Information om internatet med Swednet i Karlskrona 11-12 maj.
  7. Övriga frågor.

Mentimeterfråga ”Hjärtefrågor”: [Länk till resultatet]

Padlet: [Länk till Padlet för ”Pågång i februari”]