Nätverksmöte 3 mars 2020

Minister för forskning och högre utbildning Matilda Ernkrans och rektor för Högskolan i Skövde Lars Niklasson

Hur används video i undervisningen? Vilka användningsfall kan vi dela med varandra och vilka är de stora fördelarna?

Välkomna till nätverksmöte. 3/3 kl 15-16 via Zoom
https://miun-se.zoom.us/j/362102470

Skriv gärna i padlet: https://padlet.com/ithunatverket/ithumars2020

Minnesanteckningar kommer här:

Vid pennan: Peter Fogel, HS

ITHU informerar:

Open education week pågår.

https://www.openeducationweek.org

Mikromodulärt lärande – kmmande event 12 mars:

https://www.openeducationweek.org/events/microlearning-and-quality-for-lifelong-learning-in-the-digital-age

UKÄ – Virtuell Konferens, fredag 6 mars. Anmälan fortfarande öppen.

https://www.uka.se/om-oss/konferenser–seminarier/konferenser–seminarier/2019-12-17-uppfoljningskonferens-om-pedagogiskt-utvecklingsarbete.html

Diskussion kring förslag på hur högskolepedagogisk utveckling ska genomföras på lärosäten.

https://www.uka.se/om-oss/var-verksamhet/regeringsuppdrag/pedagogiskt-utvecklingsarbete/pedagogiskt-utvecklingsarbete—rapportering-av-regeringsuppdrag/vara-bedomningar-och-forslag.html#Satsapaennationellstrategifordigitaliseringavhogreutbildningochforskning

Kommande event: Tony Bates, webbinaruim om video i undervisning.

http://send.successbyemail.com/prvw_message2.aspx?chno=c982ad5c-69de-49b7-bbf1-e5998e45b413

Sunets virtuell konferens om Canvas, 12 mars

https://sunet.instructure.com/courses/74

Webbinarium om att anordna digitala konferenser, 18 mars:

Kort diskussion om erfarenheter och kvalitetsaspekter kring virtuella konferenser och -möten.

Video i undervisning:

Johani Karonen och Lena Dafgård leder samtal kring video i undervisning.

Deltagarna får fylla i Padlet och dela erfarenheter och strategier kring video i undervisning.

Nytt inom utbildning (campus och distans) är kombinationen av båda – hybridlösning. “Den femte kategorin”.

Indelning i grupper för att diskutera erfarenheter och tankar kring video i undervisning.

Kort sammanfattning av gruppernas samtal:

-Problem med hybridlösning och -ambition. Splittrande för läraren och varken hackat eller malet innehåll. Varför inte spela in föreläsning och ägna tiden på Campus/Virtuellt åt studentsamtal?

-Scormpacketering som möjlig kontrollerande funktion av huruvida studenten tagit del av “paketet” eller ej

-TelePresence, Högskolan i Väst

-MDH i process om att minimera resor för studenter (mellan Västerås och Eskilstuna)

-Vad motiverar videon och för vilket ändamål görs den? Är föreläsningsformen det bästa formatet för videoinspelning?

-Vikten av bra stöd och infrastruktur för anpassad videoproduktion.

Nästa nätverksträff 7 april.

Mötets avslut.