Nätverksmöte 3 oktober

Vi träffas första tisdagen varje månad kl 15.00 för att diskutera vad som händer på våra lärosäten inom IKT och lärande. Alla är varmt välkomna! Tisdag 3 oktober träffades vi i det nya e-mötesverktyget Zoom och här kommer en summering av diskussionspunkterna.

Information om mediatjänsterna, lägesbeskrivning Zoom

NORDUnet och Zoom har kommit överens och skriver nu avtal. Vi väntar på påskrift av avtalet. En teknisk justering kommer att genomföras på NORDUnets sida och sedan kan vi sätta igång med onboardingen. Avtalet är klart mellan NORDUnet och Kaltura. Förhandlingar pågår när det gäller avtalet mellan NORDUnet och SUNET. Migreringen av media är i sin testfas och kommer att gå i skarpt läge inom ett par veckor.

ITHU höstmöte och SUNET-dagarna KTH 16-19 oktober (ITHU 16-17 oktober)

Glöm inte att anmäla dig snarast via SUNET. ITHUs del av mötet är måndag – tisdag, resten av konferensen är SUNETs mer tekniska spår. En del medlemmar upplever att det är svårt att motivera för våra chefer när det är för tekniskt inriktat. Handlar om digitalisering i högre utbildning, högaktuellt på våra lärosäten idag.

E-portfolio

Vid GU pågår ett arbete om e-portfolio. Kan se det som ett dokument som har länkar utåt. Kan kalla det för hybrid eller webbaserad portfölj. Det finns en mall för pedagogisk portfölj i Mahara för att förenkla arbetet. Inte så stor användning, men ett intresse som växer något. Bra att fundera över definitionen för e-portfolio. Vi tänker på olika saker. Portfolio för studenter och portfolio för lärare (pedagogisk meritering). Hade varit bra om man kunde ta ut den exporterad till annat format. Portfolion är hetare än det digitala ramverket. Man uppfatta portfolio som en slags aggregeringsfunktion i lärplattformen och som sammanfattar studenternas resultat. Vad är det vi ska göra, skriva en kravspecifikation? Finns en diskussion om ägarskap och rätten till sitt eget material. Definition från Per Anderssons och Lenas enkät till lärare och sakkunniggranskare: a) portfölj i pappersformat eller i PDF-format (utan klickbara länkar) b) ”Hybridportfölj”, dvs. text med klickbara länkar som hänvisar till resurser på nätet c) Helt webbaserad portfölj där alla resurser finns på nätet. Studenterna ska kunna använda portfolion efter utbildningen. Digital portfölj eller analog portfölj.

Kom ihåg webbinariet om språkappar för flyktingar 25 oktober https://ithu.se/webbinarium-om-sprakappar-for-flyktingar/ Vi vill gärna ha in förslag på flera webbinarier

Se de senaste nyheterna, omvärldsbevakning på https://ithu.se/aktiviteter/. Följ oss på Twitter #ithuswe.