Nätverksmöte 8 maj 2018

Blåsippa (Anemone hepatica)

Våren spirar och det är dags för nätverksmöte 8 maj kl 15-16. Välkomna till möte via Zoom https://sunet.zoom.us/j/362102470

Agenda:

1) Bulletiner

2) Presentation av Niklas Brinkfeldt från Högskolan Dalarna.

  • Förbereder en översyn av den högskolepedagogiska kursverksamheten
  • Förstudie av lärmiljöer (forumdagar och studiebesök)
  • Förbereder lanseringar av ”IKT-coach”-modell
  • Förbereder en översyn av media- och e-mötestjänst.
  • Se över supportorganisationen
  • Två pedagogiska utvecklare kommer att sökas… utlysning på gång.

3) Aktuellt från lärosätet: https://padlet.com/ithunatverket/maj18

4) Nästa möte och tema: 5 juni