Nätverksmöte – vad är på gång vid svenska lärosäten?

Dekorativs bubblor

ITHUs nätverksmöte för februari ägde rum 7 februari. Under varje möte brukar vi gå laget runt för att höra de senaste nyheterna från varje lärosäte men nu provar vi ett nytt sätt att visa vad som pågår inom IT och lärande vid svenska universitet och högskolor. Varje månad kommer vi att publicera en Padletsida med korta rapporter från medlemmar om viktiga satsningar och nyheter. Denna gång var det nio lärosäten som rapporterade, förhoppningsvis flera i mars! Klicka på denna bild så får du läsa sammanfattningen.


Särskilt intresse visades under mötet för Lunds pedagogiska filmtjänst.

Inför mötet gjorde vi en liten undersökning genom Mentimeter där vi frågade medlemmarna om sina hjärtefrågor. Omröstningen sammanfattas i ett ordmoln med följande områden:

1.      Lärplattform-LMS-Office365

2.      Studentcentrerat lärande -aktivt lärande -studentkommunikation – interaktivitet

3.      Digitalisering -tillgänglighet – flexibla lärandeformer -blended – flipped classroom -live streaming

4.      Pedagogisk digital kompetens -TPACK – Lärares kompetens -Digital literacy

5.      Lärmiljö -campusmiljö undervisning -Nätbaserat lärande -digital studiemiljö

6.      Digital examination -e-examination

Under mötet presenterade också Erik Lundberg mediegruppens arbete. En beskrivning av vilka verksamheter som bör ingå i erfarenhetsutbytet ska skickas ut till nätverkets medlemmar.

Nästa nätverksmöte är tisdag 7 mars kl 15.00-16.00 i nätverkets Adobe Connectrum.