Nätverksträff med internationellt inslag, 4 februari

Bro, Sverige-Norge

Nätverksträff 4 februari (15:00-16:00)
Länk till Zoomrummet.

Vi kommer att rikta blickarna mot väst och grannlandet Norge. Vi kommer att träffa Inger Carin Erikson, pedagogisk utvecklare från Handelshøyskolen BI i Oslo som berättar om ITHUs motsvarighet i Norge:

Dette nettverket er for støttemiljøer og Teaching and Learning Centres (TLCs) i hele Universitets- og høyskole-Norge: enheter som jobber med innovasjon i utdanning, som skal støtte fagmiljøene i videreutvikling av undervisning og bidra til en styrking av fagmiljøenes utdanningsfaglige ‘hybridkompetanse’.

Nettverket har en gruppe på Facebook hvor vi spør hverandre om råd og ressurser, og avtaler å møtes på konferanser i Norge og utlandet. I denne gruppen skal det være høyt under taket, og mulighet for å diskutere alt knyttet til det å være et slikt støttemiljø, også organisatoriske utfordringer.

Under mötet kommer vi att diskutera gemensamma frågor och undersöka hur vi kan hjälpa varandra framöver.

Samtidigt vill vi veta vad som pågår vid era lärosäten (nya satsningar, frågor, problem att lösa mm) och därför kan du redan nu skriva dina anteckningar på vår Padletsida. Skriv en rubrik med lärosätets namn och sedan text.

Minnesanteckningar från mötet:

 1. Presentationsrunda som gick runt på mötets 22 deltagare från 10 lärosäten. (DU, Ersta, HS, MDH, LiU, LNU, LTU, LU, OrU, RKH, UU)
 2. Korta bulletiner:
  * Sunetdagarna 21-23 april, SU, anmälan öppen
  * ITHU årsmöte, kanske virtuellt
  * UKÄ uppföljningskonferens 6 mars (*1)
  * NU2020, hållbar utbildning
  * Lena Dafgårds avhandling (*2)
  * Alastair Creelman krönikör i Curie (*3)
 3. Dagens gäst: Inger Carin Eriksson, Handeslhoyskolen BI, Oslo, presenterade det nätverk som hon är medi som påminner ganska mycket om ITHU, men med vissa skillnader, t ex att det finns en myndighet med nationellt ansvar som heter DIKU som är ett nationellt kvalitetsorgan som driver på att det ska finnas pedagogisk kurs för alla lärare och att det blir en meriteringsprocess. DIKU har också en del pengar för pilotprojekt som tidigare har haft karaktären eldsjälsdrivet, men som numera går mer mot förändring av en kultur.
  Eldsjälsdrivet är bra, men slitsamt menar Inger Carin och påpekade att det är bra med input från nya medarbetare som inte har så mycket ”bagage”.
 4. Allmänna diskussioner kring poängen med nätverk och hur vi har stöd och nytta i varandra genom på erfarenhetsutbyte och gemensamma upphandlingar.
 5. Länkar
 1. https://www.uka.se/om-oss/konferenser–seminarier/konferenser–seminarier/2019-12-17-uppfoljningskonferens-om-pedagogiskt-utvecklingsarbete.html
 2. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/62810 (Lena Dafgård)
 3. https://www.tidningencurie.se/en/home/#

https://www.uka.se/publikationer–beslut/publikationer–beslut/rapporter/rapporter/2019-12-18-pedagogiskt-utvecklingsarbete—redovisning-av-regeringsuppdrag.html

https://diku.no/arrangementer/diku-konferansen-for-hoeyere-utdanning

https://www.facebook.com/groups/uh.nettverk/
https://sokogskriv.no/skriving/

/anteckningar av Johani Karonen