Resultat i namnomröstning

En omröstning har genomförts i december 2016 om framtida namn för nätverket. 51 personer tog tillfället i akt att lägga sina maximalt två röster på sju förslag som utformats av lärosätenas kontaktpersoner. Även oförändrat namn fanns med som alternativ. Det namnförslag som attraherade flest röster var ”NDL – nätverket för digitalt stöd i lärandet” med 13 röster. Dock fick alternativet oförändrat namn mer än dubbelt så stort stöd som det mest populära namnförslaget med 27 röster.

Mentimeter.com användes för att rösta om nytt namn för ITHU
Mentimeter.com användes för att rösta om nytt namn för ITHU.