Tema Tillgänglighet

Blåblom

Tid tisdag 2019-09-03 kl 15-16

Plats https://du-se.zoom.us/j/435039686

Vi vill härmed bjuda in dig och dina kollegor till ITHUs första nätverksträff för hösten 2019.

Under detta möte kommer vi huvudsakligen fokusera på tillgänglighetsarbete vid våra lärosäten, med målsättning att dela goda exempel och hitta fler möjligheter till samverkan.

Inför detta möte skulle vi vilja att ni fyller denna Padlet:

https://padlet.com/ithunatverket/190903