Temacafé: Konstnärlig meritering

Tid: 18 januari 2024 Kl 09:00-10:00 Plats: Zoom

Klicka här för registrering och möteslänk.

Vad är konstnärlig skicklighet, hur bör konstnärlig skicklighet bedömas och vad behöver en konstnärligt sakkunnig kunna? Vad skiljer konstnärlig meritering från vetenskaplig, pedagogisk och samverkansmeritering?

Inom konstnärliga ämnen befordras lärare vanligtvis på konstnärlig grund. Vid detta café samtalar Jan-Olof Gullö, Kungliga Musikhögskolan, med Per-Henrik Holgersson, Kungliga Musikhögskolan, Jan Hjalmarsson, Konstfack, och Ylva Hofvander Trulsson, Stockholms Konstnärliga Högskola, om vad konstnärlig skicklighet är, hur konstnärlig skicklighet kan bedömas och vad den som ska bedöma konstnärlig skicklighet behöver kunna. 

Vid caféet ges också du som deltagare möjlighet att diskutera konstnärlig skicklighet och befordran på konstnärlig grund, samt hur modeller för konstnärlig, vetenskaplig, pedagogisk och samverkansmeritering kan korsbefrukta varandra. Diskussionerna genomförs delvis i breakout rooms. 

Caféet är det sjätte i en serie av caféer på temat meritering inom högskolan.

Medverkande:

Per-Henrik Holgersson, verksam vid Kungliga Musikhögskolan och ledamot i SUHF:s expertgrupp för högskolepedagogiska frågor

Jan Hjalmarsson, ansvarig för Konstfacks arbetsgrupp för högskolepedagogiska frågor 

Ylva Hofvander Trulsson, professor i estetiska ämnens didaktik och ansvarig för högskolepedagogisk utveckling på Stockholms Konstnärliga Högskola

Moderator: Jan-Olof Gullö, verksam vid Kungliga Musikhögskolan