Webbinarier i Zoom – nytt webbinarium!

Järnmalm

När? Kl. 14.00 – 15.00, onsdag 31 januari 2018

Var? Zoom

Anmäl dig

Genom SUNETs avtal har alla svenska lärosäten nu tillgång till e-mötesverktyget Zoom och tanken är att det ska på sikt ersätta Adobe Connect för e-möten och videoföreläsningar. Men kommer ZOOM också att kunna ersätta Connect när det gäller webbinarier?

Är du, precis som vi, intresserad att tillsammans med andra undersöka vilka (o)möjligheter som vi står inför så är du välkommen till webbinariet. Markus Schneider (Karlstads universitet/SUNET) och Alastair Creelman (Linnéuniversitetet) kommer att leda detta webbinarium. De visar upp de vanligaste funktioner i Zoom Video Webinar genom praktiska övningar och vill få igång en gemensam diskussion kring:  

  • Vad är det man vill ha ut av ett webbinarium?
  • Går det att lära om, när man är inbiten Connect webbinarist?
  • Vad skulle vi behöva veta/kunna mer av?

Alastair och Markus har många års erfarenheter med webbinarier, bland annat i projektet Effective Webinars, som utmynnade i en artikel, Webinars as arenas for learning (EURODL 2017).