Webbinarium: Framtidens högskola – vision och utmaningar

Torsdag 6 december, 15.00-16.00

Se inspelningen

Ett projekt vid KTH, Framtidens KTH-utbildningar, har tagit fram förslag på hur verksamheten skulle kunna se ut jubileumsläsåret 2027/2028 då KTH fyller 200 år. Resultatet från projektet är en fiktiv utbildningsbroschyr för studenter.

Visioner kan bli vaga så i broschyren har det skapats konkreta bilder som bas för samtal: man kan både tycka om och kritisera det som presenteras, men bilderna möjliggör en konstruktiv diskussion.

I detta seminarium kommer vi att bläddra igenom katalogen och lyfta fram några nyckelaspekter som visar att utbildningar om knappt tio år är väldigt annorlunda än idag och samtidigt väl grundade dagens diskussionen om livslångt lärande, flexibelt lärande och öppnare kombinationer av ämnen i en utbildning. Syftet är att inspirera till samtal om framtiden för högre utbildning och gärna till de första ansatserna i förändringsarbetet.

Läs gärna broschyren KTH Utbildningar 2027/2028. För intresserade i Stockholmsområdet arrangerar KTH ett öppet seminarium den 12 december kl 13 med temat Klarar högskolan det livslånga lärandet?

Under webbinariet kommer vi att diskutera följande frågor:

    • Grundutbildning och vidareutbildning – varför har vi inte bara livslång utbildning?
    • Hur kan vi öppna upp utbildning från program till friare kurskombinationer? Och hur säkerställer man att det blir meningsfulla och fördjupande utbildningar av kombinationerna?
    • Vad är lärarrollen när mycket material är tillgängligt via nätet och studenterna i en kurs finns på olika håll i världen?
  • Är begreppet forskningsuniversitet föråldrat och behöver vi nya ideal?

Du kommer att träffa

Gunnar Karlsson, KTH, professor vid skolan för elektroteknik och datavetenskap. Han leder Vinnovaprojektet Svenska utbildningsdata och är aktiv i debatten om högre utbildning och livslångt lärande. Hans forskning rör mobilkommunikation och teknik för undervisning och utbildning. Gunnar fick KTHs pedagogiska pris 2015.

Moderator
Alastair Creelman, e-lärandespecialist och omvärldsbevakare vid Linnéuniversitetet, styrgruppsmedlem i ITHU och medverkar i den pågående Vinnovaprojekt Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning.

Webbinariet arrangeras i samarbete mellan NITUS (Nätverket för kommunala lärcentra), ITHU (Nätverket för IT i högre utbildning) och projektet Nya Vägar.

En tanke på “Webbinarium: Framtidens högskola – vision och utmaningar

Kommentarer är stängda.