Webinar – Digitala examinationsformer (150316)

Se inspelningen>

Flera lärosäten utvecklar nu olika examinationsformer med hjälp av IT-stöd. Pappersbaserade salstentor är en viktig examinationsform inom de flesta lärosäten men det finns också många alternativa sätt att examinera. Formativ examination ökar och det finns flera effektiva examinationsformer som kan användas så att examinationen blir till en del av inlärningsprocessen i sin helhet. Webben är mer och mer “vårt skrivbord”, hur vi använder datorer och internet inom akademisk utbildning och hur befintliga IKT- och lärverktyg används är intressant att vi uppdaterar oss kring.

Vi hoppas i detta webinar att vi ger dig större inblick i hur just de digitala examinationsformerna nu förändrar våra arbetssätt med studenterna.

I detta webbseminarium kommer du att träffa:

 • Mats Brenner är IKT-pedagog vid Högskolebiblioteket – Learning Center, Högskolan i Gävle. Han kommer att berätta om det nationella projektet Digital tentamen. Målet med projektet är att under 2015, skapa en grund för tekniska lösningar som kan användas som startvärde av lärosäten som skall införa digital tentamen.
  mats_brenner
 • Maria Sunnerstam, pedagogisk utvecklare vid PIL-enheten, Göteborgs universitet, redogör för erfarenheter från pilottester med digital salstentamen som under 2014 genomfördes i samarbete med Handelshögskolan.
  maria_sunnestam
 • Alastair Creelman, e-lärande specialist vid Linnéuniversitetet i Kalmar, kommer att ge en överblick på de senaste trenderna inom bedömning, examination och validering, nya vägar till lärande.
  alastair_creelman
 • Anita Eklöf, Högskolan i Borås, är moderator
  anita_eklof

Några av de frågor som vi kommer att belysa:

* Vad händer i Sverige och utomlands kring digital examination?

* Möjligheter och utmaningar med digital salstentamen

* Hur förändras våra arbetssätt kring examination?

* Vilka IT-verktyg stödjer oss att förbättra undervisning och våra examinationssätt?

* Hur bedömer vi mjuka färdigheter?

* Vilka nya möjligheter väntar runt hörnet?