Webinar – En nationell arena för flexibelt, öppet och nätbaserat lärande i högre utbildning – samverkan mellan nätverk (150205)

Se inspelningen>

Utveckling av nya lärmiljöer med ökat användande av IT skapar nya utmaningar och möjligheter för utbildningsorganisationer, lärare och studenter.

Det finns idag många aktörer (organisationer, nätverk) som på olika sätt och med varierande fokus arbetar aktivt för att främja utvecklingen av högre utbildning.

Under 2014 har samtal förts mellan Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning, Swednet , Nätverket för IT i högre utbildning, ITHU, Svenska riksorganisationen för distansutbildning, SVERD, Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande, VKF samt Samverkan för nätbaserad högskoleutbildning, SNH om behovet av ökad samverkan och samarbete mellan medlemmar.

Detta webbinar är ett första steg att samla nätverksmedlemmar till fortsatt gemensam diskussion om hur samverkan kan konkretiseras och en nationell arena skapas.

Webbinariet kommer att inledas med en kort presentation av olika nätverk och pågående/planerade aktiviteter för att sedan öppna upp för en gemensam diskussion om tänkbara samverkans- och samarbetsformer och arenor.

Alastair Creelman är moderator för webbinariet

I detta webbseminarium kommer du att träffa följande personer:

Mona Fjellström, ordförande Svenskt nätverk för pedagogisk utveckling inom högre utbildning, Swednet.
Mats Brenner, ordförande Samverkan för nätbaserad högskoleutbildning, SNH
Gunnar Petersson, ordförande Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande, VKF
Ulf Sandström, ordförande Svenska riksorganisationen för distansutbildning, SVERD
Markus Schneider, ordförande Nätverket IT i högre utbildning, ITHU