Webinar – Legala handboken – ny guide om juridiken kring nätlärande (141201)

Se inspelningen>

Det är mycket du som undervisar eller studerar måste känna till för att inte av misstag bryta mot lagar och regler, särskilt när det gäller upphovsrätt.

Mytbildningar om hur man får använda digitalt material på nätet, både sådant som är upphovsrättsskyddat och det som finns fritt tillgängligt är många. Flera lärare avstår idag från att använda Internet i sin undervisning eftersom de är rädda att göra fel.

Möt experterna bakom Legala handboken – en ny digital vägledning för lärare, studenter, bibliotekarier, rektorer och övrig personal. Genom att erbjuda aktuell och korrekt information, goda exempel, tips och idéer anpassade till målgruppen, hoppas Legala handboken främja internetanvändningen i svensk utbildning.

Materialet är skapat för Sveriges lärosäten men fungerar för alla som undervisar eller studerar oavsett stadium eller skolform.

I detta webbseminarium kommer du att träffa följande experter från Legala handboken:

Christine Kirchberger, jurist, universitetsadjunkt och doktorand vid Institutet för rättsinformatik, Stockholm Universitet som forskar och undervisar i rättsinformatik, IT-rätt och juridisk informationssökning sedan 2001. Hon kommer att lyfta fram och besvara frågor om personlig integritet, behandlingen av personuppgifter, offentlighet och sekretess, yttrandefrihet, förvaltning samt arkivering.

Katarina Renman Claesson, jurist och doktorand med inriktning på upphovsrätt i digitala miljöer vid juridiska institutionen, Stockholms universitet.Hon kommer att lyfta fram och besvara frågor om upphovsrätt på Internet, rätten till studentarbeten och undervisningsmaterial, användning av Creative Commons och avtalslicenser samt undantag i upphovsrätten.

Margareta Hellström, pedagogisk utvecklare och rådgivare vid KTH (och tidigare vid KI, SU samt Nätuniversitetet), projektledare och redaktör för Legala handbokens båda upplagor kommer att visa och besvara frågor om Legala handboken, hur du kan använda IKT och öppna lärresurser i undervisning och lärande utan att bryta mot lagar och regler samt hur du minskar risken för plagiering.

Några av de frågor som kommer att belysas:

  • Vilka upphovsrättsliga regler gäller i en lärosal och på nätet?
  • Är det tillåtet att kopiera en bok eller visa film?
  • Vem äger det material som skapas i undervisningen?
  • Får studenter spela in lektioner och lägga upp dem på nätet?
  • Måste jag spara min e-post och i så fall hur länge?
  • Vem ansvarar för att känsliga personuppgifter inte sprids?
  • Vem ansvarar för det som publiceras på lärosätets digitala forum?
  • Hur länge måste inspelat material sparas?

Målgrupp:
Lärare, bibliotekarier, studenter, beslutsfattare inom utbildning samt alla andra med intresse för juridiska frågor i samband med utbildning