Webinar – Metadata och standarder (130923)

Se inspelningen>

Välkommen till ett webbseminarium som kommer att handla om olika aspekter kring metadata, standarder och dess betydelse för öppna digitala lärresurser och även om hur man själv kan ”tagga” sina lärresurser.

Vi kommer att möta:

Fredrik Paulsson, docent, Technology Enhanced Learning (TEL), Umeå universitet

Mats Brenner, IKT-pedagog vid Learning Center, Högskolan i Gävle

Alma Taawo, Fristående konsult inom it/lärande och metadata.

Globalt perspektiv och semantiska söktjänster – Fredrik Paulsson

– Varför har metadata betydelse? Vilket mervärde har det för lärresurser?
– Vad är semantiska webben och länkad data. Vad är poängen med att göra på just detta sätt?
– Internationella trender och tendenser

Organisatoriska aspekter, hur man kan jobba med metadata – Mats Brenner

– Visning av flera webbplatser där vi ser betydelsen av metadata och vilket arbete som kan ligga bakom. Visualisering av metadata och ”enhanced” metadata. Frågor om vem skall göra jobbet med metadata och beskriva alla lärobjekt så de blir sökbara, tas upp. Vi tar även upp metadata som rättskydd och att urval gör skillnad.

Hur man kan ”tagga” öppna lärresurser och jobba med metadata – Alma Taawo

– Taggarskolan, vad är det?
– Sökord och bra beskrivningar samt konsten att dela med sig