Webinar – OER och det digitala biblioteket (130826)

Se inspelningen>

Välkommen till ett webbinarium om det digitala bibliotekets och de pedagogiska utvecklingsenheternas roll när det gäller högskolornas användning av öppna lärresurser.

Några av frågorna som vi tar upp under webbinariet:

  • Hur kan bibliotekarier och pedagogiska utvecklare stödja lärare att använda öppna lärresurser?
  • Hur kan man hitta relevanta lärresurser av god kvalitet och att förhålla sig till lärresurser i sin pedagogik?
  • Ska öppna lärresurser vara synliga i det nationella bibliotekssystemet Libris eller i något av lärosätenas lokala system?

Vi kommer att möta:

Maria Wikstrand, bibliotekarie och Hans Öberg, IKT-pedagog vid Karolinska Institutet berättar hur man arbetar med öppna lärresurser i de högskolepedagogiska kurserna för lärare.

Jörg Pareigis, universitetslektor i företagsekonomi och Markus Schneider, projektledare vid Karlstads Universitet, berättar om ett projekt där ett samarbete mellan bibliotek, IKT-pedagog och lärare påbörjats.

Eva Norling, Blekinge Tekniska Högskola, ger några konkreta exempel på hur biblioteket kan synliggöra lärresurser och funderar över gemensamma lösningar.

Miriam Säfström, metadatasamordnare på KB, berättar om hur lärresurser hanteras i Libris och vad KB:s pågående och framtida metadataprojekt kan innebära.