Webinar – Radio som öppen lärresurs (130527)

Se inspelningen>

Bakgrund

Den svenska skolan står idag inför en stor förnyelse och utveckling på grund av digitaliseringen. Samma utveckling sker inom radion. De två utvecklingarna gör att det går att använda radion som läromedel på ett helt annat sätt än tidigare. Naturkunskapsläraren Dan Frendin har under ett par år varit med i vetenskapsradion Klotets sk “storredaktion” via Facebook och provat att använda radioinslag som öppna lärresurser för eleverna. Samarbetet Klotet resulterade i att elever från Global profil fick möjligheten att spela in radiodagböcker vid sina besök i Sydafrika eller Uganda. Ett utdrag ur några av böckerna sändes i Sveriges radio i december 2012.

På webbinariet skall vi gå igenom hur radion kan utveckla undervisningen.

– som öppen lärresurs

– som metod för lärande

– kompetensutveckling för lärare

Du kommer att få höra elever och lärare berätta om hur ett samarbete mellan radion och skolan kan gå till. Global profil berättar hur de samarbetat med Vetenskapsradion Klotet. Radiodagbok – ett sätt att lära och reflektera. Hör elevernas egna erfarenheter.

Dessutom går vi igenom hur du kan utveckla kontakt med redaktioner för olika radioprogram genom sociala medier.

Du kommer att möta:

Dan Frendin, Leg lärare i Naturkunskap och hållbar utveckling vid Stagneliusskolan i Kalmar. Dan undervisar på Global profil och berättar hur han använt radioprogram i “den digitala naturkunskapen” och med sina global-elever.

Yasmine El Rafie, utvecklingsredaktör för sociala medier på Sveriges Radio. Yasmine berättar om den utveckling som radion nu genomgår som gör det lättare att använda radioprogram som öppna lärresurser.

Rut Näsman och Hanna Marelius, elever från tekniska och naturvetenskapliga utbildningar på Lars Kaggskolan i Kalmar berättar om sina erfarenheter med radion som hjälpmedel i undervisningen.

Alastair Creelman, omvärldsbevakare och projektledare inom IT och lärande vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Han berättar om den internationella utvecklingen och är moderator för webbinariet.