Webinar – Rätten till public service-material i undervisningssyfte (130412)

Se inspelningen>

Du kommer att möta Erik Fichtelius, dåvarande VD för Sveriges Utbildningsradio, UR.

Erik Fichtelius har en bakgrund som journalist och författare. Han har tilldelats Stora journalistpriset två gånger samt blivit utnämnd till filosofie hedersdoktor i Medie- och kommunikationsvetenskap.

Idag driver Erik Fichtelius utvecklingsfrågor inom utbildningsvärlden och är starkt engagerad i frågor som rör den digitala framtiden och dess möjligheter för en likvärdig utbildning i världsklass. Som ett led i den här utvecklingen har UR öppnat Kunskapsbanken på UR.se som erbjuder över 8000 program, samt UR Access med över 14000 program, som alla är fria att använda i utbildningssyfte.

– Allas rätt till en bra utbildning är en demokratisk rättighet i Sverige, menar Erik Fichtelius.

Eric Fichtelius kommer att samtala om följande frågor:

– Hur kan public services roll inom högre utbildning och bildning stärkas?
– Behovet av en kunskapsreform där URs roll stärks.
– Hur kan UR bli en viktig aktör i den digitala framtiden och i den internationella
utbildningsrevolutionen med MOOC och OER?
– Hur ska Kunskapskanalen utvecklas i förhållande till SVT?

I den aktuella debatten har flera rektorer inom högre utbildning och andra beslutsfattare och aktörer för utbildning och kultur engagerat sig. I en debattartikel i DN framförs krav på att en tiondel av public servicemedel ska gå till att utveckla utbildnings- och folkbildningsarbetet i public service och öka URs andel.