Webinar – Samverkan i öppna lärmiljöer – open networked Learning

Se inspelningen>

Open Networked Learning (ONL) är en öppen fri kurs som vänder sig till lärare, IT pedagoger, pedagogiska utvecklare m.fl. som är intresserade av att lära tillsammans om och genom kollaborativt och problembaserat lärande i en öppen nätbaserad lärmiljö. Kursen organiseras i samarbete mellan Karolinska institutet, Lunds universitet och Linnéuniversitetet. Den är tänkt som en arena för samverkan, erfarenhetsutbyte och diskussion kring IT-pedagogiska frågor och kan ses som ”två kurser i en”,
dels som en öppen fri kurs, dels som en kurs för lärare vid respektive lärosäte.

Med ONL kursen som utgångspunkt vill vi bjuda in till ett samtal om hur vi genom samverkan i öppna lärmiljöer kan främja IT-pedagogisk utveckling inom Högre utbildning samt integrera den tredje uppgiften i kärnverksamheten.

Vårens kurs startar 14 april och avslutas under v.24. För mer information och registrering se kurshemsidanhttps://opennetworkedlearning.wordpress.com/ där du kan ta del av allt kursmaterial från höstens kursomgång.

I detta webbseminarium kommer du att träffa:

lars_uhlin

Lars Uhlin, Karolinska Institutet, som kommer att berätta om bakgrunden och syftet med både kursen och samarbetet.

ebba_ossiannilsson1

Ebba Ossiannilsson, Ph.D, projektedare, Lunds Universitet

lotta_asbjornsson

Lotta Åsbjörnsson, pedagogisk utvecklare, Lunds universitet samt

anders_gerestrand

Anders Gerestrand, universitetsadjunkt i medieteknik, Linnéuniversitetet som alla tre arbetar med kursen lokalt mot sina lärare.

jorg_pareigis

Jörg Pareigis, ekon. doktor, Kalstads universitet och tidigare deltagare i den öppna kursen, talar om hur han har inspirerats till ett eget ’två kurser i en’ koncept på sitt lärosäte.

markus_schneider

Markus Schneider, projektledare, Karlstads universitet, är moderator för webbinariet.