Digital omställning

ITHU-logotyp med tillägget Digital onställning i högre utbildning NU

ITHU faciliterar en FB-grupp, Digital omställning i högre utbildning NU, som under de första två dygnen har fått närmare 1500 medlemmar. Gruppen riktar sig främst till personer som arbetar med undervisning i högre utbildning, men genom ITHU-nätverket finns även de pedagogiska utvecklarna närvarande i gott sällskap av personer i ledningsposition vid lärosätena. Också personer från andra typer av myndigheter finns med. Gruppen bygger på delningskultur och självorganiserande aktiviteter.
https://www.facebook.com/groups/ITHUsamverkan/