Händelserik period för PDK i Europa

Sammanställning av nätverksträff

Det rör på sig en hel del inom området Pedagogisk Digital Kompetens under våren 2022. EU-kommisionens vetenskaps- och kunskapscentrum JRC visar en rad steg i utvecklingen av ramverk, stöd, verktyg och nätverkande som kan grundlägga stöd för såväl den svenska sektorn för högre utbildning som för individer inom utbildningssfären.

En expertnätverksträff ordnades i Sevilla 2-3 juni. Arbete sammanfattas på ett elegant sätt i en bild som är skapad av konferensens visuella kreatör Sara Seravalle.
Du hittar mer detaljer och träffens fullständiga program här

Under maj och juni har JRC synts på mötesplatser och haft möjligheter att presentera DigCompEdu och SelfieForTeachers, bl a 31 maj på en workshop anordnad av EDEN, 31 maj på en Cyperns natinella konferens och 9 juni på UNESCO-UNEVOC:s träff för digitala initiativ.