Hur bra är AI-detektorer på att upptäcka fusk?

Här kommer ett tips på en intressant artikel som undersöker 14 olika verktyg som påstår sig kunna upptäcka AI-skrivna texter. Hur väl presterade de?

“The researchers conclude that the available detection tools are neither accurate nor reliable and have a main bias towards classifying the output as human-written rather than detecting AI-generated text. Furthermore, content obfuscation techniques significantly worsen the performance of tools.”

Läs artikeln i sin helhet, via länken nedan.

Weber-Wulff, D., Anohina-Naumeca, A., Bjelobaba, S., Foltýnek, T., Guerrero-Dib, J., Popoola, O., Šigut, P., & Waddington, L. (2023). Testing of Detection Tools for AI-Generated Text (arXiv:2306.15666). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2306.15666

Minette Henriksson

Samordnare av de utbildningsstödjande tjänsterna hos Sunet (Swedish University Computer Network ), en avdelning på Vetenskapsrådet. Vice ordförande för ITHU. Du hittar mig även på Mastodon

Visa alla inlägg av Minette Henriksson →