Framtidens examinationer och digitaliseringens möjligheter

– En nätverksträff i regi av ITHU (Nätverket för IT i högre utbildning) i samarbete med subnätverket för digitala examinationer och Sunet. Syftet med nätverksträffen är skapa ett forum för att utbyta erfarenheter av att använda systemstöd för examination. Samt att omvärldsbevaka och samla in behov av systemstöd för de olika typer av examinationer vi …

Framtidens examinationer och digitaliseringens möjligheter Läs mer

Hur bra är AI-detektorer på att upptäcka fusk?

Här kommer ett tips på en intressant artikel som undersöker 14 olika verktyg som påstår sig kunna upptäcka AI-skrivna texter. Hur väl presterade de? “The researchers conclude that the available detection tools are neither accurate nor reliable and have a main bias towards classifying the output as human-written rather than detecting AI-generated text. Furthermore, content …

Hur bra är AI-detektorer på att upptäcka fusk? Läs mer

ITHUs årsmöte 2023

ITHU-nätverket hade årsmöte den 13 juni där verksamhetsberättelsen för 2022 samt verksamhetsplanen för 2023 klubbades igenom. Du hittar dessa dokument här på hemsidan under Dokumentation Varje år väljs även några nya styrgruppsmedlemmar in. Den nya styrgruppen består av följande personer: Vi tackade även av Lena Dafgård, Markus Schneider, Spiros Lukas samt Stefan Karlsson för deras …

ITHUs årsmöte 2023 Läs mer

Kompetensutveckling för de som stödjer pedagogisk utveckling

Styrgruppen för ITHU samt Swednets styrelse har tillsammans fått i uppdrag av UHR att börja skissa på kurser och kompetensutveckling vilka riktar sig till högskolesektorns pedagogiska utvecklare, IKT-pedagoger mfl. Det vill säga till de personer som arbetar med pedagogisk utveckling och/eller stödjer och utvecklar digitalisering eller IT-användning i undervisning. Uppdraget är en del av den …

Kompetensutveckling för de som stödjer pedagogisk utveckling Läs mer