Inventering av digitala strategier

Foto: CC0 Public domain on Pixabay

Allt fler svenska lärosäten tar fram strategier för digitalisering och användning av digitala medier i utbildning. Under oktober 2016 frågade vi ITHU-medlemmar om sitt lärosätes digitala strategi och här följer länkar till de strategier som är offentliga. Alla lärosäten har IT-strategidokument som berör till viss del IKT-pedagogik och utbildningsmiljöer men räknas inte här som digitala strategier.

Flera lärosäten har i skrivande stund (nov 2016) tagit fram men inte publicerade sina strategier. Listan fylls därför på så fort dessa blir tillgängliga.

Högskolan Väst
Policy för flexibelt lärande och IKT-pedagogik

Umeå universitet
Umeå universitets policy för e-lärande

KTH
Vision för e-lärande vid KTH 2016

Lunds universitet
Handlingsplan för utveckling av e-lärande vid Lunds universitet 2016-2018

Mittuniversitetet
Miljöer för lärande, teknikstöd och pedagogisk utveckling (handlingsplan)

Handlingsplan för e-lärande (2011)

Karlstads universitet
Strategi för utveckling av blended learning vid Karlstads universitet

Göteborgs universitet
Infrastruktur för nätburen undervisning och blended learning

Mälardalens högskola
http://www.mdh.se/polopoly_fs/1.109436!/Menu/general/column-content/attachment/2437.pdf

Exempel från Norge

Universitetet i Bergen
Forslag til digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen

Handelshøjskolen BI, Oslo
BI 2020 – Nye undervisningsformer og ny teknologiMer information om BIs digitala satsning BI2020

Universitetet i Agder
Strategi 2016-2020

Sammanställningen har gjorts av Alastair Creelman, Linnéuniversitetet