ITHU nätverksmöte 7 november

Du är varmt välkommen till vårt nästa nätverksmöte, tisdag 7 november 15.00

Ladda ner minnesanteckningarna från mötet ITHU nätverksträff 7 november

Inför mötet får du gärna skriva kort om vad som händer vid ditt lärosäte. Som vanligt har vi skapat en Padletsida där du behöver bara dubbelklicka och skriva ditt inlägg. Eller lägg in en ”het” fråga som ni funderar över.

Dagordning

  • Senaste nytt från lärosäten/heta frågor – presentera och diskutera
  • Uppsamling från SUNET-dagarna – staffetdialogerna
  • Möte med UKÄ
  • Film från SUNET-dagarna
  • Utbrytningsgrupper och diskussion om ”vad händer”