ITHU nätverksmöte ”Hur kan vi förbättra tillgängligheten vid examinationssituationen för studenterna?”

Den 4 oktober kl 15:00-16:30 via Zoom

Efter inkomna önskemål till flera av våra subnätverk så samordnar vi nu ett stort nätverksmöte för att gemensamt diskutera tillgänglighet och examination. Inför mötet vill vi att ni går in på vår Padlet https://padlet.com/ithunatverket/tillganglighet_examination och med ett eller flera inlägg och tankar svarar på frågan som står där: ”Vilken/vilka utmaningar står jag inför när det gäller tillgänglighet och examination?”

Underlaget i padleten är tänkt att användas under gruppdiskussionerna vid mötet.

15:00-15:45 Nätverksträffen inleds med korta tankar och inspiration runt följande frågor:

  • Intro: Vilka är våra studenter? Vi tittar nationellt på studenter inom högre utbildning just nu, lite på förändringar över tid samt ger oss på några ord om framtiden.
  • Ser vi på examinationen som en kontrollinstans och/eller ett lärtillfälle? Och vilka blir konsekvenserna av ena eller det andra synsättet?
  • Sker examinationen kontinuerligt under kursens gång (och på olika sätt) eller vid ett samlat tillfälle? Hur kan detta i så fall påverka våra möjligheter att anpassa kursens design som gör att fler, eller alla, kan vara med?
  • Hur  kan vi tänka runt uppgiftskonstruktion för att öka tillgängligheten?
  • Vilka tillgänglighetsfunktioner har vi i våra digitala examinationsplattformar?

15:45-16:30 Diskussion i mindre grupper utifrån frågan ”Vilken/vilka utmaningar står jag inför när det gäller tillgänglighet och examination?”  och underlaget i padleten.

Arrangörer är ITHU genom Petronella Ekström, Lena Dafgård och Stefan Karlsson. Medverkan i någon form även av Karl Sohlgren, Sara Tapper, Erik Öberg, Anders Rask.

Dokumentation:

Länken till den demotenta i Inspera som Stefan Karlsson visade under mötet:

https://demo.inspera.no/player/?assessmentRunId=79730374&context=exam#/

och här finns en stödartikel om hur man kan skapa tillgängliga uppgifter i Inspera: 

https://support.inspera.com/hc/en-us/articles/4408945065873-Authoring-accessible-questions

Bild av Christin Hume från Unsplash