ITHU Nätverksträff 4 juni

Mingelsymboler
Mingel och nätverkande om digitalisering av högre utbildning

Välkommen till ITHU:s träff via Zoom tisdag 2019-06-04 kl 15-16

  • https://sunet.zoom.us/j/929221159 (ITHU:s fasta rum BH och MS host)
  • Agenda
  • Informationspunkter, bl a från Medienätverkets träff 14-15 maj
  • Mingel
  • UKÄ och ”Undervisning under utveckling” virtuell konferens i höst

/ Styrgruppen