Nätverksträff: Digital omställning före, under och efter pandemin

Datum & tid: Tisdag 2 mars 2021, kl 15.00-16.00
Tema: Digital omställning före, under och efter pandemin

Denna nätverksträff kommer fokusera på nationella erfarenheter från pandemin, med en inledning där styrgruppen presenterar det underlag som kommer lämnas som bidrag till UKÄs uppföljning av pandemins effekter. Under mötet kommer dessa perspektiv att diskutera relation till deltagarnas erfarenheter och vardag. Genom delta får du möjlighet att bidra till nätverkets perspektiv i dessa frågor.

Vi ses som vanligt via Zoom. Länken till Zoom skickas ut till alla som finns med på vår maillistaskriv upp dig på listan

Bild av Fusion Medical Animation från Unsplash

Minette Henriksson

Samordnare av de utbildningsstödjande tjänsterna hos Sunet (Swedish University Computer Network ), en avdelning på Vetenskapsrådet. Vice ordförande för ITHU. Du hittar mig även på Mastodon

Visa alla inlägg av Minette Henriksson →