Nätverksträff: lära och inspireras av varandra

Under ITHUs nätverksträff i april sågs 38 engagerade deltagare för att prata och dela erfarenheter om intressanta projekt, idéer och arbeten vid landets lärosäten kopplade till digitalisering och pedagogisk utveckling.

Vi bidrog tillsammans till att fylla på den här Padleten: Berätta vad du arbetar med som skulle vara intressant att sprida kunskap om och röstade sedan fram de ämnen som vi tyckte var mest intressanta. Grupprum skapades i Zoom för varje ämne och deltagarna valde sedan rum utifrån intresse.

Det ämnen som diskuterades var:

  • Hybridundervisning
  • PDK-cykeln
  • UDL Canvaskurs, Uppsala universitet
  • Canvas grundkurs, SALSA
  • Digikaffe

Av samtliga deltagare valde över trettio att fortsätta ha kamerorna påslagna ända in i slutminuten, vilket vi tolkar som att intresset och engagemanget för frågorna var levande ända in i målgång. Kul!

Mer information

Hybridundervisning: den här ppt pratade deltagarna kring:

PDK: Vad är PDK?
Canvaskurs om UDL: Uppsala universitet jobbar med att översätta en kurs som finns på canvas.net, till svenska. UU har fått tillåtelse att översätta och lägga upp innehållet i Canvas Commons för att dela resursen med de lärosäten som vill använda den. Arbetet pågår här: https://uppsala.instructure.com/courses/47854/modules
Canvas grundkurs: SALSA-nätverket har tagit fram en gemensam kurs om Canvas som riktar sig till lärare. Det man velat fokusera på är vad nya lärare kan behöva veta och man har också byggt in didaktiska tankar och arbetssätt, så att det inte enbart blir en uppslagsbok för verktyget. Resursen finns delad i Canvas Commons men kan även nås här: https://sunet.instructure.com/courses/217

Bild av Patrick Perkins från Unsplash

Minette Henriksson

Samordnare av de utbildningsstödjande tjänsterna hos Sunet (Swedish University Computer Network ), en avdelning på Vetenskapsrådet. Vice ordförande för ITHU. Du hittar mig även på Mastodon

Visa alla inlägg av Minette Henriksson →