ITHU träffas på Sunet-dagarna 16-17 oktober

Interiör av biblioteket vid KTH
Interiör av biblioteket vid KTH, Stockholm

Frågor som vi kommer att behandla är samarbeten, informationssäkerhet, integrationer samt stöd och utbildning. Missa inte stafettdialogerna om ”ny teknik för ny pedagogik”.

Tid: 16 oktober kl 10:45. Plats: KTH, Stockholm. Anmälan senast 9 oktober.

https://www.sunet.se/evenemang/sunetdagar-hosten-2017/

Nyttiga delar som kommer att ingå:

  • Säkerhet kring LMS och kringliggande system. LIS – ledningssystem för informationssäkerhet
  • Sunet’s utbildningsstödjande tjänster och vilken support och utbildning som kommer att erbjudas på dessa
  • Stefan Hrastinski, professor och chef för avdelningen Teknik för lärande kommer att delta
  • Stafettdialoger kommer att ske tisdag eftermiddag där era aktuella frågor från lärosätena har möjlighet att få gehör

Välkomna!

/Styrgruppen ITHU