ITHU träffas på Sunet-dagarna 16-17 oktober

Interiör av biblioteket vid KTH

Frågor som vi kommer att behandla är samarbeten, informationssäkerhet, integrationer samt stöd och utbildning. Missa inte stafettdialogerna om ”ny teknik för ny pedagogik”.

Tid: 16 oktober kl 10:45. Plats: KTH, Stockholm. Anmälan senast 9 oktober.

https://www.sunet.se/evenemang/sunetdagar-hosten-2017/

Nyttiga delar som kommer att ingå:

  • Säkerhet kring LMS och kringliggande system. LIS – ledningssystem för informationssäkerhet
  • Sunet’s utbildningsstödjande tjänster och vilken support och utbildning som kommer att erbjudas på dessa
  • Stefan Hrastinski, professor och chef för avdelningen Teknik för lärande kommer att delta
  • Stafettdialoger kommer att ske tisdag eftermiddag där era aktuella frågor från lärosätena har möjlighet att få gehör

Välkomna!

/Styrgruppen ITHU