ITHUs årsmöte 2023

ITHU-nätverket hade årsmöte den 13 juni där verksamhetsberättelsen för 2022 samt verksamhetsplanen för 2023 klubbades igenom. Du hittar dessa dokument här på hemsidan under Dokumentation

Varje år väljs även några nya styrgruppsmedlemmar in. Den nya styrgruppen består av följande personer:

  • Niklas Brinkfeldt, Mittuniversitetet
  • Petronella Ekström, Örebro universitet
  • Eva Fors, GIH (nyval)
  • Björn Fritz, Lunds universitet
  • Lotta Fröjdfeldt, Mälardalens universitet
  • Minette Henriksson, Sunet
  • Johani Karonen, Högskolan i Skövde
  • Anna Söderström, Linköpings universitet (nyval)
  • Lars Uhlin, –
  • Andreas Åberg, Högskolan Dalarna (nyval)

Vi tackade även av Lena Dafgård, Markus Schneider, Spiros Lukas samt Stefan Karlsson för deras insatser.

Styrgruppen önskar alla en härlig sommar så ses vi igen till hösten!

Minette Henriksson

Samordnare av de utbildningsstödjande tjänsterna hos Sunet (Swedish University Computer Network ), en avdelning på Vetenskapsrådet. Vice ordförande för ITHU. Du hittar mig även på Mastodon

Visa alla inlägg av Minette Henriksson →