Kompetensutveckling för de som stödjer pedagogisk utveckling

Styrgruppen för ITHU samt Swednets styrelse har tillsammans fått i uppdrag av UHR att börja skissa på kurser och kompetensutveckling vilka riktar sig till högskolesektorns pedagogiska utvecklare, IKT-pedagoger mfl. Det vill säga till de personer som arbetar med pedagogisk utveckling och/eller stödjer och utvecklar digitalisering eller IT-användning i undervisning. Uppdraget är en del av den satsning som görs via UHR inom området högskolepedagogisk utveckling.

Vi träffades i Stockholm för att tillsammans diskutera idéer och arbeta fram förslag på kurser och innehåll. Det blev två givande dagar där vi var förvånansvärt samstämmiga i hur vi ser behoven. Allt från kurser och resurser som riktar sig till de som är nyfikna på rollen, till kurser för de som är nya som pedagogisk utvecklare eller IKT-pedagoger eller de som arbetat ett tag och vill fördjupa sig. Vi pratade även om olika typer av tematiska kurser inom områden där målgruppen upplever att de behöver stärka sin kompetens. För att utforma kurser och själv kanske undervisa i ämnet.

Nu fortsätter arbetet och fokus ligger på hur den här typen av kurser ska organiseras, att mer ingående titta på vilket innehåll kurserna ska ha samt hur intyg ska hanteras. Förhoppningsvis är detta början på något bra. Det kände i alla fall alla vi som deltog under arbetsdagarna.

Tror du att en sådan här satsning behövs och vad skulle du själv vilja att det fanns för möjligheter till kompetensutveckling?

Längst bak till vänster: Johani Karonen, Elisabet Malvebo, Lars Uhlin, Spiros Lukas. Längst fram till vänster: Nicolette Karst, Patricia Staaf, Niklas Brinkfeldt, Minette Henriksson, Henrik Brandén samt Petronella Ekström. Utanför bild men med på mötet: Lena Dafgård samt Björn Kjellgren.

Minette Henriksson

Samordnare av de utbildningsstödjande tjänsterna hos Sunet (Swedish University Computer Network ), en avdelning på Vetenskapsrådet. Vice ordförande för ITHU. Du hittar mig även på Mastodon

Visa alla inlägg av Minette Henriksson →