Nästa nätverksmöte, 5 mars

Dekorativs bubblor

Nästa nätverksmöte är tisdag 5 mars, 15.00-16.00 och då tänker vi föra en dialog om vad som är på gång under 2019 på landets olika lärosäten och i din vardag. Du kan delta som enskild person eller som representant för ditt lärosäte.

Huvudsakliga målet för våra möten är att vara ett forum för att träffa andra som arbetar med digitalisering i högre utbildning, dela erfarenheter och få inspiration. Utgångspunkten att hitta olika former av samarbeten, erfarenhetsutbyten och saker vi vill lära oss mer om.

Inför mötet ber vi er fylla i en Padletsida (som ett underlag till diskussionerna) om vad som kommer hända under 2019 vid ert lärosäte. Dubbelklicka på arbetsytan, skriv lärosätets namn som rubrik och sedan en kort text eller en punktlista. Givetvis gör det inget om ni är mer än en från samma lärosäte som ger kompletterande noteringar.

Länk till mötesrummet (5 mars)

Agendan för mötet:

  1. Några inledande ord från styrgruppen (och lite ITHU-aktiviteter 2019)
  2. Landet runt – vad händer under 2019 på våra lärosäten.
  3. Vad vill ni ha ut av ITHU 2019, ex. webinarier, utbildningar osv.
  4. Övriga frågor. (anmäl gärna)