Nätverksmöte 5 sept – information om ny e-mötestjänst

Nu är det dags att träffas igen, tisdag 5 sept 15.00 – 16.00, och vi gör det i e-mötesverktyget Zoom, https://zoom.us/my/birhem.

Huvudtemat för mötet är information om just Zoom, som SUNET kommer att erbjuda alla lärosäten under hösten. Du får gärna bjuda in kollegor till detta möte!

Före mötet finns det två aktiviteter för dig:

  • Mentimeterfrågan –  som förberedelse gå till menti.com, logga in med 682703, och månadens fråga är vilken fråga (inom IT, lärande, pedagogik) som du vill ha svar på som är aktuell på ditt lärosäte.
  • Vad händer på ditt lärosäte? Rapportera kort på månadens ITHU-padlet: https://padlet.com/ithunatverket/pa_gang_september

Nätverksmötet 5 september
Dagordning

Läs mötesanteckningarna.